تامین مالی سبز به جریان اصلی سرمایه می پیوندد

تامین مالی سبز به جریان اصلی سرمایه می پیوندد
تولید سبز - تامین مالی سبز در حال تبدیل شدن به جریان قدرتمند تریلیون دلاری در بازار انرژی جهانی است. پس از سالها، سرمایه گذاری محیط زیستی دیگر تنها یک علاقه شخصی نیست. برخی از بزرگترین شرکتهای جهان و فعال ترین سرمایه گذاران در حال جمع آوری تریلیون ها دلار سرمایه برای تامین مالی جهت انتقال از سوخت های فسیلی به سوخت های پاک هستند. در حال حاضر بخش قابل …
ادامه مطلب

پیشنهاد سردبیر