روش محاسبه تاثیر فعالیت های انسان بر محیط زیست

در یک تعریف کلی و پذیرفته شده به لحاظ اقتصادی، ثروت به میانگین مصرف هر فرد در جمعیتی مشخص مربوط می شود. این یک الگوی رایج برای اندازه گیری مصرف از طریق سنجش سرانه تولید ناخالص داخلی است. در حالی که تولید ناخالص داخلی سرانه تولید را اندازه گیری می کند، اغلب تصور می شود که با افزایش تولید، مصرف افزایش می یابد. تولید ناخالص داخلی سرانه در چند قرن …
ادامه مطلب

تامین مالی سبز به جریان اصلی سرمایه می پیوندد

تولید سبز - تامین مالی سبز در حال تبدیل شدن به جریان قدرتمند تریلیون دلاری در بازار انرژی جهانی است. پس از سالها، سرمایه گذاری محیط زیستی دیگر تنها یک علاقه شخصی نیست. برخی از بزرگترین شرکتهای جهان و فعال ترین سرمایه گذاران در حال جمع آوری تریلیون ها دلار سرمایه برای تامین مالی جهت انتقال از سوخت های فسیلی به سوخت های پاک هستند. در حال حاضر بخش قابل …
ادامه مطلب

پیشنهاد سردبیر