جای خالی تسهیلات در نظام بانکی ایران برای مسکن سبز

جای خالی تسهیلات در نظام بانکی ایران برای مسکن سبز
تولید سبز - با توجه به بحران های عدیده ی محیط زیستی در دنیا، پرداختن به موضوع مسکن سبز به ویژه در ایران ضروری به نظر می رسد که در این زمینه لازم است بانک ها نقش تاریخی خود را ایفا نمایند. به گزارش تولید سبز به نقل از اخبار پولی مالی، رضا کاظم زاده معاونت مالی و اداری کارگزاری سینا در راستای لزوم توجه به موضوع بهینه سازی مصرف انرژی …
ادامه مطلب

پیشنهاد سردبیر