ریسک های اقتصاد جهانی در 2023

 ریسک های اقتصاد جهانی در 2023
تولید سبز - با افزایش تنش در روابط بین المللی که از یکسو ناشی از افزایش قدرت اقتصادی چین و نزدیک شدن به بازیگر نخست اقتصاد جهانی و تلاش روسیه برای حذف دلار ارز مبادلات ارزی بازار انرژی و از سوی دیگر تلاش کشورهای توسعه یافته برای حفظ برتری خود در صحنه اقتصادی و حفظ دلار به عنوان ارز رایج و نخست حهان،  انتظار می رود تجارت جهانی در نیمه …
ادامه مطلب

پیشنهاد سردبیر