گزارش کوپ 26 / 19.2میلیارد دلار برای حفاظت از 13 میلیون هکتار جنگل

تولید سبز- در نخستین روز از نشست اقلیمی گلاسگو رهبران 100 کشورمتعهد شدند که برای محافظت از محیط زیست و کنترل تغییرات آب و هوایی کلیه فعالیت‌های منجر به جنگل‌زدایی را با تخصیص 19.2 میلیارددلار  تا سال ۲۰۳۰ متوقف کنند بدینترتیب حفاظت از جنگل ها که در حکم ریه های تنفسی کره زمین هستند برای یک دهه به تعویق افتاده است به بیانی دیگر جنگل زدایی عمده تا یک دهه …
ادامه مطلب

بریتانیا در مسیر انتخاب، تولید گاز بیشتر یا مدیریت مصرف

تولید سبز، به نقل از رویترز - انگلیس با معضل سوخت فسیلی روبروست، این کشور می تواند برای حفظ اعتبارات سبز خود به توقف توسعه جدید نفت و گاز در دریای شمال بپردازد اما با این کار وابستگی بیشتری به سوخت وارداتی خواهد داشت. درشرایطی که انگلیس میزبان کنفرانس آب و هوایی COP26 در گلاسکو اسکاتلند است که از 31 اکتبر آغاز می شود ، نحوه تعیین مسیر بریتانیا برای …
ادامه مطلب