ریسک سرمایه گذاری در فناوری های اقلیمی / وداع با زنجیره تولید ارزش سنتی

ریسک سرمایه گذاری در فناوری های اقلیمی / وداع با زنجیره تولید ارزش سنتی
ریسک سرمایه گذاری در فناوری های اقلیمی / وداع با زنجیره تولید ارزش سنتی سرمایه گذاری دربازار فناوری های اقلیمی - سرمایه گذاری پرخطر در فناوری های اب و هوایی
ادامه مطلب

تکنولوژی به کمک مصرف برق نیجریه می رود

تکنولوژی به کمک مصرف برق نیجریه می رود
تولید سبز- در حال حاضر نیجریه بزرگترین اقتصاد در جنوب صحرای آفریقا به شمار می رود، اما محدودیت‌های بخش برق توسعه اقتصادی بیشتر را در این کشور محدود کرده است. دولت با برخورداری از منابع عظیم نفت، گاز، برق آبی و خورشیدی، پتانسیل تولید بیش از 12500 مگاوات برق از نیروگاه های موجود را دارد، اما در اکثر روزها به دلیل در دسترس نبودن گاز تنها قادر به تولید حدود …
ادامه مطلب

پیشنهاد سردبیر