زمین زیر پای اقتصاد را خالی می‌کند

زمین زیر پای اقتصاد را خالی می‌کند
تولید سبز - 19 درصد از جمعیت جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که در معرض فرونشست قرار دارند. همچنین 12 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان که حدوداً برابر با 8.17 هزار میلیارد دلار است در مناطق مستعد بروز فرونشست، صورت می‌گیرد. در ایران نیز همه دشت‌های دارای آب شیرین در معرض فرونشست قرار دارند. از پیامدهای اقتصادی این پدیده محیط زیستی چه می‌دانیم؟ به گزارش تولید سبز، شکاف‌های عمیق …
ادامه مطلب

ارتقای محیط زیست در ترازنامه شرکت ها

ارتقای محیط زیست در ترازنامه شرکت ها
تولید سبز - جاوید رنجبر فرد شیرازی، تغییرات اقلیمی، بهره برداری بی وقفه از محیط زیست، بروز بیماری های همه گیر، اختلاف درآمدی عظیم و ... را از جمله مواردی دانست که تجربه بشری نشان داده است مهار و مدیریت آنها نیازمند ایجاد اجماع بین المللی، همکاری نهاد های دولتی و خصوصی، همچنین کنش سازمان یافته است. تا پیش از این دولت ها سعی داشتند که از طریق سازمانهای زیست …
ادامه مطلب

تامین مالی سبز چیست و چرا اهمیت دارد؟

تامین مالی سبز چیست و چرا اهمیت دارد؟
تولید سبز- تامین مالی سبز هرگونه فعالیت مالی ساختارمندی است که برای اطمینان از نتیجه بهتر زیست محیطی ایجاد شده است. هم اکنون با توجه به افزایش آگاهی جوامع از تاثیرات تخریب محیط زیست، اقتصاد سبز در حال شکوفایی است در این میان پیش بینی می شود بازار اوراق قرضه سبز تا سال2023 بالغ بر 2.36 تریلیون دلار بشود. این بازار به عنوان روشی برای برآوردن همزمان نیازهای زیست محیطی …
ادامه مطلب

مالیات سبز چیست؟

مالیات سبز چیست؟
تولید سبز - مالیات زیست محیطی یا سبز شامل مالیات بر انرژی، حمل و نقل، آلودگی و منابع است. این نوع از مالیات به ویژه بر روی بخش های حمل و نقل و تولید انرژی که تاثیر مستقیمی بر افزایش گرمایش زمین دارند متمرکز است. مالیات سبز می توانند با تشویق انتقال به سمت انرژی پاک تر، صنعت پایدارتر و عادات سبزتر، در رسیدن به اهداف سیاست های زیست محیطی …
ادامه مطلب

بانک داری ایتالیا سبز می شود

بانک داری ایتالیا سبز می شود
تولید سبز - به گزارش تولید سبز به نقل از اخبار پولی مالی، بانک های ایتالیا فعالیت های سرمایه گذاری و مدیریت ریسک خود را با استانداردهای همبسته زیست محیطی، اجتماعی و مدیریت شرکتی منطبق می کنند. بانک مرکزی ایتالیا منشور سرمایه گذاری مسئولانه را منتشر کرد و در آن نظام بانکداری را متعهد به ارتقای اصول زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی (ESG) و انتشار منظم اطلاعات و تحلیل …
ادامه مطلب

پیشنهاد سردبیر