هزینه اجتماعی کربن چیست و چه مقدار است؟

تولید سبز- هزینه اجتماعی کربن هزینه خسارات ناشی از تولید یک تن اضافی دی اکسید کربن بر منافع غیر اقتصادی جامعه است.

زمانی که یک تن کربن در اتمسفر منتشر می شود، برای مدتی درلایه های جو باقی می ماند و با جلوگیری از خروج گرما باعث گرم شدن هوای کره زمین می شود که تاثیرات زیادی بر اقلیم و زندگی انسان از خود بر جای می گذارد.
هزینه اجتماعی کربن به همه خسارت هایی گفته می شود که یک تن دی اکسید کربن اضافی بیشتر از سقف تعیین شده بر حسب نرخ روز ارزهای بین المللی، ایجاد می کند.
برای روشنتر شدن موضوع به این مثال توجه کنید: اگر در سال 2030 هزینه تولید یک تن کربن 50 دلار باشد و ما هم اکنون قادر باشیم با استفاده از فناوری، انتشار گازهای گلخانه ای را تا 1 میلیون تن در سال مزبور کاهش دهیم، هر مقدار سرمایه گذاری زیر 50 میلیون دلار بدون منافع منطقی خواهد بود، در حالی که هر مقدار بیش از آن ما را به سرمایه گذاری این پول در جای دیگر و پرداخت هزینه های کاهش انتشار در سال 2030 هدایت می کند.
هزینه اجتماعی کربن (SCC) هزینه نهایی اثرات ناشی از انتشار یک تن اضافی گاز گلخانه ای (معادل دی اکسید کربن) در طول زمانی مشخص است، که شامل تأثیرات "غیر اقتصادی" بر محیط زیست و سلامت انسان می شود. هدف تعیین قیمت یک تن کربن منتشر شده است. بدین ترتیب هزینه کربن به سیاست گذاران و قانون گذاران در ارزیابی اینکه آیا سیاستی که برای مهار تغییرات آب و هوا طراحی شده است موجه است یا خیر، کمک کند. هزینه اجتماعی کربن محاسبه ای متمرکز بر انجام اقدامات اصلاحی در مورد تغییرات آب و هوایی است که می تواند نوعی شکست بازار تلقی شود.
یکی از راه‌های اصلی استفاده از شاخص هزینه اجتماعی کربن در طراحی و ارزیابی خط‌مشی، از طریق تجزیه و تحلیل سود-هزینه است. روش تجزیه و تحلیل سود، کل منافع اقتصادی یک سیاست پیشنهادی را با کل هزینه های اقتصادی آن مقایسه می کند (مدل‌های ارزیابی یکپارچه IAM از جمله مدل یکپارچه دینامیک آب، هوا و اقتصاد موسوم به DICE است. به عنوان مثال، مقرراتی را در نظر بگیرید که آلودگی هوا را محدود می کند: کل مزایای آن از جمله مزایای بهبود سلامت عمومی و محیط زیست به دلیل کیفیت بهتر هوا با هزینه های اجرا، مانند خرید و نصب تجهیزات برای کنترل مقایسه می شود. هم اکنون روش تجزیه و تحلیل سود-هزینه درمورد آلودگی هوا و آلودگی آب، توسط بسیاری از دولت ها جهت بررسی قابلیت اجرای طرح ها و پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
مدل DICE که توسط ویلیام نوردهاوس توسعه یافته است، شرایطی را برای محاسبه هزینه اجتماعی کربن فراهم می کند. این مدل مالیات اجتماعی کربن را به عنوان "برابر تاثیر اقتصادی یک واحد انتشار از نظر مصرف دوره t به عنوان یک عدد" تعریف می کند.
بر طبق تئوری های اقتصادی، قیمت کربن باید برابر با هزینه اجتماعی کربن تعیین شود. در واقع، مالیات کربن و تجارت انتشار کربن تنها تعداد محدودی از کشورها و بخش ها را پوشش می دهد. گزارش IPCC 2018 پیشنهاد می کند که قیمت تولید و انتشار  یک تن دی اکسید کربن در سال 2030 مبلغی بین  135تا 5.500 دلار باشد، البته برخی برآوردها نیز قیمتی بین  و 245تا13.000 دلار بر تن دی را محاسبه واعلام کرده اند. مطالعات جدیدتر هزینه اجتماعی کربن را بین 417 الی 3000 دلار به ازای هر تن کربن برآورد می کنند.
-هر تن دی اکسید کربن از حدود 0.27 تن کربن و 0.73 تن اکسیژن تشکیل شده است./

ترجمه و تنظیم: تولیدسبز

​پیشنهاد سردبیر