رویکرد سیستمی برای اعمال متغیرهای زیست محیطی نداریم+ ویدئو

تولید سبز به نقل از اخبار پولی مالی، بهروز اسد نژاد ، رئیس هیات مدیره بیمه ملت در مصاحبه با اخبار پولی مالی عنوان کرد: در دنیا شرکت های بیمه محصولات مبتنی بر بیمه سبز طراحی کرده اند و به مشتریان خود ارائه می دهند. ولی متاسفانه در ایران نه فقط در صنعت بیمه بلکه در سایر ابعاد  هم این موضوع بسیار کمرنگ است .
 وی ادامه داد: تا جایی که بنده اطلاع دارم سال ها پیش دولت یک بخشنامه ای را اعلام کرد که بر اساس آن می بایستی دستگاه های دولتی میزان مصرف سوخت های فسیلی خود را مدیریت کنند و به سمت سوخت پاک بروند... متاسفانه تاکنون کمتر دستگاه دولتی دیدم که از این پتانسیل و امکان بهره برد .
رئیس هیات مدیره بیمه ملت عنوان کرد: در صنعت بیمه هم رفتار و محصولی را نمی بینم که به محیط زیست و اکوسیستم زندگی ما  کمک کند به جز موارد خاص و غیر سیستمی مثل بیمه نامه ایی که برای یوزپلنگ ایرانی توسط یکی از شرکت های بیمه صادر شده است. ولی به طور سیستمی ما این رویکرد را در صنعت بیمه نداریم و هیچ آئین نامه ای هم برای آن تدوین نشده است.

 

 

 

​پیشنهاد سردبیر