اهداف نشست تغییرات اقلیمی گلاسکو/ کوپ 26 به دنبال چیست؟

تولید سبز- اقلیم جهانی بسیار سریعتر از آن چیزی که پیش بینی می شد در حال گرم شدن و از دست دادن تنوع زیستی خود است. از این رو کنفرانس تغییرذات اقلیمی سازمان ملل متحد در گلاسکوی بریتانیا هدف خود را به ترتیب زیر اعلام کرده است:
1-  تا اواسط قرن حاضر با تمرکز بر ایجاد معادله صفر خالص و حفظ افزایش حد اکثر 1.5 درجه ای گرمایش نسبت به دمای آغاز صنعتی شدن جهان در قرن 19، جهان ایمن تر خواهد بود.

در این باره از کشورها خواسته می شود تا اهداف بلندپروازانه کاهش انتشار سال 2030 را ارائه دهند که با رسیدن به صفر خالص کربن  تا اواسط قرن مطابقت دارد.

 


برای دستیابی به اهداف بالا کشورها باید موارد زیر را به مورداجرا درآورند:
-    سرعت بخشیدن به خروج زغال سنگ
-    کاهش جنگل زدایی
-    افزایش سرعت انتقال به خودروهای الکتریکی
-    تشویق سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر
-    سازگاری برای حفاظت از جوامع و زیستگاه های طبیعی

2- آب و هوا در حال تغییر است و حتی با کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، با اثرات مخرب، به تغییر ادامه خواهد داد.
در کوپ 26 تلاش می شود همکاری انجام شود تا کشورهای متاثر از تغییرات آب و هوایی را قادر و تشویق شوند تا:
-    حفاظت و احیای اکوسیستم ها را مورد توجه جدی قرار دهند.
-    برای جلوگیری از دست دادن خانه ها، معیشت و حتی جان افراد، افقدام به ایجاد سیستم های هشداردهنده و زیرساخت های مقاوم و کشاورزی کنند
-    
3-   بسیج مالی
-    برای دستیابی به دو هدف اول، کشورهای توسعه یافته باید به وعده خود مبنی بر بسیج حداقل 100 میلیارد دلار در هر سال مالی اقلیمی تا سال 2020 عمل کنند.
-    موسسات مالی بین‌المللی باید نقش خود را ایفا کنند چرا که جهان به کار برای آزادسازی تریلیون‌ها دلار در بخش خصوصی و بخش دولتی مالی مورد نیاز برای تضمین صفر خالص جهانی نیاز دارد.

4-  ارایه راهکار نیار به همکاری دارد
-    ما  تنها با همکاری با یکدیگر می توانیم با چالش های بحران آب و هوا مقابله کنیم.
در کوپ26 باید:
-    آیین نامه پاریس (قوانین تفصیلی که توافقنامه پاریس را عملیاتی می کند) نهایی بشوند.
-    جهت اقدام برای مقابله با بحران آب و هوا از طریق همکاری بین دولت ها، مشاغل و جامعه مدنی تسریع کنیم.

منبع:ukcop26.org/cop26-goals

ترجمه: تولید سبز

​پیشنهاد سردبیر