تامین مالی سبز چیست و چرا اهمیت دارد؟

تولید سبز- تامین مالی سبز هرگونه فعالیت مالی ساختارمندی است که برای اطمینان از نتیجه بهتر زیست محیطی ایجاد شده است.
هم اکنون با توجه به افزایش آگاهی جوامع از تاثیرات تخریب محیط زیست، اقتصاد سبز در حال شکوفایی است در این میان پیش بینی می شود بازار اوراق قرضه سبز تا سال2023 بالغ بر 2.36 تریلیون دلار بشود. این بازار به عنوان روشی برای برآوردن همزمان نیازهای زیست محیطی و بهره مندی از مواهب سرمایه گذاری تلقی می شود؛ اما تامین مالی سبز چیست و چگونه کار می کند؟
در ساده ترین حالت، تأمین مالی سبز عبارت است از هرگونه فعالیت مالی ساختارمند برای محصول یا خدمات که برای اطمینان از نتیجه بهتر زیست محیطی ایجاد شده است. این فعالیت ها شامل مجموعه ای از تسهیلات، مکانیزم های بدهی و سرمایه گذاری هایی است که برای تشویق توسعه پروژه های سبز یا به حداقل رساندن تأثیر پروژه های تاثیر گذار بر آب و هوا استفاده می شود یا برای ترکیبی از هر دو.


تامین مالی توسعه پایدار
تامین مالی سبز هم اکنون نقش مهمی در تحقق چندین هدف برای تحقق توسعه پایدار در سازمان ملل متحد دارد. برخی از فعالیتهایی که سازمان ملل متحد در آنها مشارکت دارد شامل کمک به کشورها برای مهندسی مجدد چارچوبهای نظارت مالی از جمله برای سازگاری با استقراض سبز است.
منابع انرژی پاک را می توان با ایجاد ترکیبی مناسب از توافق، اولویت های راهبردی و در دسترس بودن سرمایه تامین کرد. با جذاب تر شدن این نوع تامین مالی، آنها به گزینه ای جذاب تر از شیوه های تامین مالی مشتق شده از زیرساخت های مالی ناشی از استفاده از انرژی فسیلی تبدیل می شوند.


برخی از پروژه هایی که بیشتر زیر چتر مالی سبز قرار می گیرند عبارتند از:
- انرژی تجدیدپذیر و بهره وری انرژی
- پیشگیری و کنترل آلودگی
- حفاظت از تنوع زیستی
- نوآوری ها در اقتصاد دورانی
- استفاده پایدار از منابع طبیعی و زمین

 

اوراق قرضه سبز

اوراق قرضه آب و هوایی یا اوراق قرضه سبز ابزارهای مالی با درآمد ثابت هستند که دارای مزایای مثبت زیست محیطی و/یا اقلیمی هستند. آنها از اصول اوراق قرضه سبز که توسط انجمن بین المللی بازار سرمایه (ICMA) بیان شده است پیروی می کنند ،و درآمد حاصل از صدور آن برای انواع پروژه های از پیش تعیین شده استفاده می شود. 

آنها با اوراق قرضه پایداری تفاوت دارند زیرا دومی علاوه بر تأثیر مثبت بر محیط زیست ، باید دارای پیامدهای اجتماعی مثبت نیز باشد. 

این اوراق دارای کد رفتاری هستند که آنها را از دیگر اوراق بازار متمایز می سازد . اوراق برای قرار گرفتن در فهرست اوراق سبز باید به معیارهای استفاده از درآمدها پایبند باشد، فرآیندی برای ارزیابی و انتخاب پروژه داشته باشد، مدیریت صحیح هرگونه درآمد را تضمین کند و شامل گزارش های تفصیلی باشد.
درحال حاضر ایالات متحده آمریکا، چین و فرانسه سه صادرکننده بزرگ اوراق قرضه سبز در جهان هستند و این روند به سرعت در حال تقویت است.

این متن بخشی از مقاله ارایه شده در اجلاس افق سبز: نقش محوری مالی است.

​پیشنهاد سردبیر