حسابداری مسئولیت اجتماعی شرکت ها یا حسابداری پایدار چیست؟

تولید سبز- مسئولیت اجتماعی شرکت ها به طور سنتی به چهار دسته تقسیم می شود: مسئولیت زیست محیطی، بشردوستانه، اخلاقی و مسئولیت اقتصادی. از آنجایی که مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) به مشارکت داوطلبانه بنگاه ها برای توسعه پایدار فراتر از الزامات قانونی و راهی برای کاهش شکاف بین انتظارات شرکت و ذینفعان از طریق گزارش نتایج ارزیابی اطلاق می شود، بنابراین افشای این اطلاعات درراستای اقتصاد پایدار تلقی می شود.

همواره یک پیوند طبیعی بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و حسابداری وجود داشته است زیرا حرفه حسابداری مسئولیت کلی اندازه گیری، افشا و تضمین اطلاعات، از جمله اطلاعات مربوط به CSR را بر عهده دارد. از این منظر شرکت هایی که مایل به پذیرش  اعمالCSR  در گزارش های مالی خود هستند، پایداری مالی بالاتری را تجربه می کنند. تعهد شرکتی مسیر دستیابی به پایداری است. شرکت هایی که بر مسائل تغییرات آب و هوایی تمرکز می کنند می توانند از سرمایه گذاران، سهامداران و جامعه محافظت کنند.

حسابداری اجتماعی یا گزارشگری اجتماعی شرکت، فرآیندی است که اثرات اجتماعی و زیست محیطی فعالیت های اقتصادی سازمان ها را به گروه های ذینفع خاص در جامعه منتقل می کند.این نوع حسابداری فرآیند انتقال اثرات اجتماعی و زیست محیطی اقدامات اقتصادی یک سازمان به گروه های ذینفع خاص در جامعه و در کل جامعه را نمایان می کند. این نوع از حسابداری به شرکت کمک می کند تا مسائل مربوط به پاسخگویی به ذینفعان را برطرف کند و عملکرد خود درحوزه های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی را بهبود بخشد.

هدف حسابداری اجتماعی، درونی کردن هزینه و منافع اجتماعی برای تعیین یک نتیجه مرتبط تر و جامع تر است که نشان دهنده سود اجتماعی-اقتصادی یک شرکت است.

حسابداری اجتماعی معمولاً در زمینه کسب و کار یا مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) استفاده می شود، اگرچه هر سازمانی از جمله سازمان های غیردولتی، خیریه ها و سازمان های دولتی ممکن است در حسابداری اجتماعی شرکت کنند. حسابداری اجتماعی همچنین می تواند همراه با نظارت بر جامعه (CBM) مورد استفاده قرار گیرد.

نکته این که حسابداری اجتماعی بر مفهوم پاسخگویی شرکتی تأکید دارد. دی گرودر D. Crowther حسابداری اجتماعی را اینگونه تعریف می کند: «رویکردی برای گزارش فعالیت های یک شرکت که بر نیاز به شناسایی رفتارهای مرتبط اجتماعی، تعیین افرادی که شرکت در برابر آنها برای عملکرد اجتماعی خود پاسخگو است و توسعه معیارهای مناسب تأکید می کند که بر تکنیک های گزارش دهی تکیه دارد." گزارشگری مسئولیت اجتماعی یک گام مهم در کمک به شرکت ها برای توسعه مستقل برنامه های عمل به مسئولیت های اجتماعی است که تجربه نشان داده بسیار موثرتر از CSR اجباری دولتی است.

 حسابداری اجتماعی حوزه وسیعی را شامل می شود که البته می توان آن را به حوزه های محدودتری تقسیم کرد به عنوان مثال حسابداری زیست محیطی تأثیر یک سازمان بر محیط طبیعی را در نظر می گیرد و حسابداری پایدار تجزیه و تحلیل کمی پایداری اجتماعی و اقتصادی را مد نظر قرار می دهد و حسابداری ملی از اقتصاد به عنوان روشی برای تحلیل استفاده می کند.

 سازمان بین المللی استاندارد (ISO) استانداردی به نام ISO 26000 را در رابطه با حسابداری اجتماعی ارائه کرده است. این شاخص در هفت حوزه اصلی حسابداری مسئولیت اجتماعی مورد استفاده  قرار می گیرد.

شرکت هایی که از حسابداری مسئولیت اجتماعی استفاده می کنند ممکن است در مورد برخی یا همه موارد زیر گزارش ارایه دهند:

    آمار مربوط به سلامت کارکنان و حوادث ناشی از کار.

    نرخ انتشار، نشت و حجم زباله های خطرناک تولید شده.

    استفاده از منابع کمیاب مانند آب یا چوب.

    اطلاعات در مورد ابتکارات اخلاقی در شرکت، مانند شیوه های کار، آموزش، تلاش های بشردوستانه، حقوق بشر و تنوع.

به تجربه ثابت شده است شرکت هایی که از حسابداری مسئولیت اجتماعی استفاده می کنند به یک چارچوب ثابت برای کار نیاز دارند. شرکت‌ها در حال حاضر می‌توانند علاوه بر ایزو 26000از چارچوب ابتکاری گزارش‌دهی جهانی مسئولیت اجتماعی استفاده کنند، که آن را استاندارد بالفعل برای گزارش‌دهی پایدار می نامند. گفتنی است متخصصان برجسته در زمینه های تجاری، حسابداری و مقررات، هیئت استانداردهای افشای آب و هوا را برای ایجاد چارچوبی برای گزارش های زیست محیطی تشکیل داده اند./تولید سبز

​پیشنهاد سردبیر