ردپای کربن در خودروهای بنزینی / آلودگی در 200000 کیلومتر پیمایش

تولید سبز- در جامعه مدرن امروزی، خودروها به یک وسیله حمل و نقل ضروری برای میلیون ها نفر در سراسر جهان تبدیل شده اند. با این حال، راحتی و آسایشی که خودروها ارائه می‌کنند هزینه زیست محیطی قابل توجهی دارد. تولید و حرکت خودروها مسائل زیست محیطی مختلف از جمله آلودگی هوا، گرمایش زمین و کاهش منابع را تشدید می کند.

تولید خودروها شامل استخراج مواد خام مانند فولاد، آلومینیوم و پلاستیک است که به مقدار قابل توجهی انرژی و آب نیاز دارد. فرآیند تولید همچنین مقدار زیادی زباله و گازهای گلخانه ای تولید می کند که به آلودگی هوا و آب کمک می کند. علاوه بر این، حمل و نقل این مواد به کارخانه‌های تولیدی بر ردپای کربن تولید خودرو افزوده است.

هنگامی که یک خودرو تولید می شود، باید به نمایندگی ها و در نهایت به مصرف کنندگان منتقل شود. این فرآیند حمل و نقل شامل سوزاندن سوخت های فسیلی، در درجه اول بنزین و گازوئیل است که گازهای گلخانه ای مانند دی اکسید کربن را وارد جو می کند. انتشار گازهای گلخانه ای از خودروها نه تنها به آلودگی هوا کمک می کند بلکه نقش مهمی در تغییرات آب و هوایی دارد.

علاوه بر این، استفاده از خودروها به صورت روزانه منجر به هزینه های زیست محیطی اضافی، از جمله انتشار گازهای گلخانه ای، آلاینده های هوا و آلودگی صوتی می شود. وابستگی به خودروها برای حمل و نقل نیز به گسترش شهری، جنگل زدایی و تخریب زیستگاه کمک می کند.

حال ببینیم که یک خودروی بنزینی با فرض مصرف سوخت 6 لیتر در هر 100 کیلومتر با طی مسافت 200 هزار کیلومتر، چقدر به محیط زیست آسیب می رساند ( انتشارگازهای گلخانه ای و حرارت )؟

در نظر بگیریم که یک خودرو با طی مسافت 100 کیلومتر  6 لیتر بنزین مصرف می کند. و با سوزاندن بنزین در هر  100کیلومتر 13.8 کیلوگرم دی اکسید کربن ازاد می شود.بر این اساس یک خودرو که 200 هزا رکیلومتر را بپیماید 27600 کیلوگرم دی اکسید کربن تولید می کند.

توجه داشته باشیم که در سال 2023  ا تحادیه اروپا هزینه انتشار یک تن دی اکسید کربن ( هزینه اجتماعی تولید کربن) را به بیش از 100 یورو افزایش داد ، با احتساب این عدد  و مقدار تولید کربن می توانیم هزینه تولید یک تن دی اکسید کربن را که 2760 یورو می شود، به دست آوریم.

از نظر تولید گرم نیز، سوختن بنزین انرژی را به صورت گرما آزاد می کند. مقدار دقیق گرمای تولید شده را می توان بر اساس میزان انرژی بنزین محاسبه کرد که تقریباً می باشد.

از نظر تولید گرم نیز، سوختن بنزین انرژی را به صورت گرما آزاد می کند. مقدار دقیق گرمای تولید شده را می توان بر اساس میزان انرژی بنزین محاسبه کرد که تقریباً می باشد.

34.2 مگاژول در لیتر بنابراین، مجموع گرمای تولید شده از سوزاندن 12000 لیتر بنزین عبارت است از:

مجموع گرمای تولیدی = 12000 لیتر * 34.2 مگاژول در لیتر = 410400 مگاژول

اگر معادل بازده گرمایی یک بخاری برقی یک کیلووات وات ساعت را تقریباً 113778 درنظر بگیریم گرمای تولید شده توسط یک خودرو پس از پیمایش 200000 کیلومتر برابر با 113778 ساعت کار مواوم یک بخاری برقی می شود.

به نظر می رسد برای کاهش هزینه های زیست محیطی ناشی از خودروهای بنزینی، ترویج گزینه های حمل و نقل پایدار مانند حمل و نقل عمومی، دوچرخه سواری و پیاده روی ضروری است. علاوه بر این، پیشرفت در وسایل نقلیه الکتریکی و سوخت های جایگزین می تواند به کاهش ردپای کربن در بخش حمل و نقل کمک کند.

​پیشنهاد سردبیر