لزوم ورود موسسات مالی به مساله محیط زیست

تولید سبز - لزوم ورود نظام مالی باهدف انجام اقدام جاه طلبانه تر برای حفظ محیط زیست و تنوع زیستی روشن و واضح است.

هزاران مطالعه ارزشیابی در مقیاس محلی، منطقه ای و جهانی در دسترس است که برمزایای ارائه ی خدمات جهت حفظ و گسترش تنوع زیستی و محیط زیست تأکید می گذارند؛ خدماتی چون کمک به گرده افشانی، تنظیم آب و هوا و تصفیه آب. جامع ترین برآورد های بین المللی بیانگر این واقعیت هستند که فعالیت های مرتبط با محیط زیست بین 125تا140 تریلیون دلار در سال یعنی چیزی بیش از یک و نیم برابر تولید ناخالص داخلی جهانی را برای کره زمین فراهم می کنند.
هزینه های بی توجهی در کاهش تنوع زیستی بسیار بالا است. تخریب زمین و پوشش آن سالانه 6.11 تریلون دلار خسارت به جهان تحمیل می کند. همچنین به طور سالیانه بین 4 تا 20 تریلون دلار به دلیل بی توجهی به ارایه ی خدمات زیست محیطی از دست می رود. به طور خاص، از دست دادن تنوع زیستی می تواند منجر به کاهش عملکرد محصول و صید ماهی، افزایش خسارات اقتصادی ناشی از طغیان رودخانه ها، خشکسالی و نشست زمین و سایر بلایا شود.
حفظ، استفاده پایدار و بازیابی تنوع زیستی برای دستیابی به بسیاری از اهداف دیگر، از جمله سلامت انسان، کاهش و سازگاری تغییرات آب و هوایی، کاهش خطر بلایا و امنیت آب و غذا بسیار حیاتی است. ارزش سرمایه گذاری های اقتصادی در این حوزه اقتصادی مرتبط می تواند قابل توجه باشد؛ به عنوان مثال، ارزش سالانه بازار محصولات وابسته به گرده افشانی حشرات و دیگر جانوران بین 235 تا 577 میلیارد دلار برآورد می شود.
منافع حاصل از تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم قابل توجه است، اما در تصمیم گیری های روزمره، قیمت های بازار و حسابداری اقتصادی به طور سیستماتیک ناچیز و یا بی ارزش مورد قضاوت قرار می گیرند. رویکردهای متداول حسابداری و معیارهای عملکرد اقتصادی (مانند تولید ناخالص داخلی) تنها یک تصویر محدود از سلامت اقتصاد ارائه می دهند و به طور کلی هزینه های تخریب اکوسیستم را نادیده می گیرند.
تلاشهای مداوم برای ارزیابی و ارزش گذاری بهتر انواع تنوع زیستی و خدمات زیست محیطی و ادغام این ارزشها در تصمیم گیری برای توقف از دست دادن تنوع زیستی برای زیست بشرحیاتی است. ارزیابی های نظام های زیستی ملی که نقشه، ارزیابی و ارزش گذاری نظام های زیستی محلی و منطقه ای و ملی خدمات آنها را به منظور اطلاع رسانی و تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاست گذاری و حسابداری سرمایه طبیعی برعهده دارند، می تواند از این تلاش های  پشتیبانی کند.
البته که سازمان های تجاری و مالی می توانند از طریق فعالیت های خود، زنجیره های تأمین و تصمیمات سرمایه گذاری، تأثیرات نامطلوبی بر تنوع زیستی و خدمات زیست محیطی داشته باشند. به عنوان مثال  در سال 2017 گروه لوکس کرینگ تأثیر فعالیت خود بر محیط زیست (به عنوان مثال انتشار کربن، آلودگی هوا و آب و مصرف آب را 482 میلیون یورو تخمین زد. 
سازمان های مالی و تجاری همچنین برای تولید کالاها و خدمات به خدمات متنوع و زیستی و زیست بوم وابسته هستند. این در حالی است که ارزیابی اثرات فعایت سازمان های مالی و مشاغل مربوط به آنها بر تنوع زیستی مورد توجه جدی قرار نگرفته است. به عنوان یک نمونه در ایران که بیشترین نرخ فرسایش خاک در جهان را به مقدار 20 تن در هکتار به خود اختصاص داده است، سهم گردشگری به عنوان یک صنعت وابسته به محیط زیست در تولید ناخالص داخلی تنها 3 درصد است. (البته که متغییرهای دیگری نیز در این میان دخالت دارند که می توان آنها را در برابر متغییر زیست محیطی کوتاه مدت در نظر گرفت) در حالی که نرخ جهانی  پیش از بروز همه گیری بیماری کرونا 10 درصد را نشان  می دهد. 
باید توجه داشت که تأثیرات فعالیت های تجاری بر تنوع زیستی می تواند منجر به خطرات "رفتار مسئولانه تجارت" برای جامعه و محیط زیست شود. تأثیرات و وابستگی های تنوع زیستی همچنین خطراتی را برای سازمان های تجاری و مالی ایجاد می کند. خطرات مربوط به سازمانهای مالی و تجاری شامل خطرات اکولوژیکی است ، یعنی خطرات عملیاتی مربوط به تأثیرات تنوع زیستی و وابستگی کمبود و کیفیت به منابع. همچنین خطرات مسئولیت ، به عنوان مثال خطر دعاوی حقوقی ؛ خطرات نظارتی، خطرات اعتبار و بازار مرتبط با فشارها یا تغییرات ترجیحی سهامداران و خطرات مالی.
حفاظت، استفاده پایدار و ترمیم تنوع زیستی می تواند فرصت های اقتصادی قابل توجهی را فراهم کند ، از جمله ماندگاری طولانی مدت مدل های تجاری، صرفه جویی در هزینه و افزایش بهره وری عملیاتی، افزایش سهم بازار، ایجاد مدل های جدید در بخش  بازارها ، محصولات و خدمات ؛ و روابط بهتر با سهامداران. به عنوان مثال انتظار می رود بازار جهانی مواد غذایی و آشامیدنی ارگانیک 16 درصد در سال رشد کند و تا سال 2022 به 327 میلیارد دلار برسد.
علی رغم افزایش آگاهی برخی از شرکت های آینده نگر از تنوع زیستی، آگاهی و تعهد مشاغل از اقدامات مربوط به تنوع زیستی بسیار محدود باقی مانده است. از طرف دیگر ، سازمان های مالی کمتر از بسیاری کسب و کارها همچون کشاورزی درگیر تنوع زیستی و تغییرات آب و هوایی هستند.
سازمان های مالی و تجاری لازم است متغییر تنوع زیستی را در ابعاد اصلی تصمیم گیری در زمینه تجارت و سرمایه گذاری از جمله در سطوح راهبری ادغام کنند. در حال حاضر استاندارد های حکومتی، ارزیابی تأثیر و مدیریت ریسک، شاخص های افزایش شفافیت، افشای اطلاعات و گزارشگری استانداردهای صنعت ، برچسب ها و شیوه های صدور گواهینامه و ارتباطات و چندین روش حسابداری برای کمک به مشاغل در ارزیابی و اندازه گیری تأثیرات، وابستگی ها و خطرات تنوع زیستی در دسترس است.
نکته این که، سیاست گذاران، فعالین اقتصادی ، موسسات مالی و جامعه مدنی برای بهبود و تقویت جایگاه خدمات محیط زیست و تنوع زیستی  باید همکاری کنند. سیاست گذاران به ویژه می توانند:
-    سازمان های تجاری و مالی را ملزم به انتشار برنامه های طولانی مدت در ارزیابی و مدیریت تنوع زیستی کنند.
-    جریان اصلی ارزیابی کمی تنوع زیستی در الزامات گزارشگری ، ارزیابی تأثیرات و ابزارهای مدیریت ریسک را به عنوان یک متغییر مهم مورد درخواست جدی قرار بدهند.
-    منظور بهبود دقت در انجام فعالیت های مسئولانه تجاری روش ها و شیوه نامه های اجرایی مسئولانه تنظیم کنند.
- آگاهی موسسات مالی را از تاثیر پیامد های نظام مند عوامل زیست محیطی بر فعالیت های جامعه افزایش دهند. و تاثیر آن را در گزارش های مالی خواستار شوند.

این مطلب با استفاده از گزارشoecd برای ریاست جمهوری فرانسه جهت شرکت در اجلاس گروه 7 تهیه شده است.

​پیشنهاد سردبیر