بانک داری ایتالیا سبز می شود

تولید سبز - به گزارش تولید سبز به نقل از اخبار پولی مالی، بانک های ایتالیا فعالیت های سرمایه گذاری و مدیریت ریسک خود را با استانداردهای همبسته زیست محیطی، اجتماعی و مدیریت شرکتی منطبق می کنند.

بانک مرکزی ایتالیا منشور سرمایه گذاری مسئولانه را منتشر کرد و در آن نظام بانکداری را متعهد به ارتقای اصول زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی (ESG) و انتشار منظم اطلاعات و تحلیل های در جهت تحقق توسعه مالی پایدار کرد.

در منشور جدید بانک مرکزی ایتالیا  انتشار مستمر اطلاعات توسعه پایدار تشویق شده و از شرکت ها، بانک ها و سایر اپراتورهای سیستم مالی خواسته شده  فعالیت های خود را در رابطه با اصول زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی ارتقا دهند.

در منشور مذکور تصریح شده است: ادغام اصول زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی در سرمایه گذاری ها و مدیریت ریسک های مالی به صورت مستمر اعمال و نتایج حاصله بر پایداری را بررسی نمایید.

منشور بانک مرکزی ایتالیا در مورد دارایی های مالی که تحت مسئولیت خود بانک اداره می شوند قابل اعمال خواهد بود یعنی سرمایه گذاری در پرتفوی مالی و ذخایر ارزی آن. این در مورد اوراق بهادار مربوط به سیاست های پولی اعمال نمی شود، زیرا آنها توسط یورو سیستم مدیریت می شوند.

 بانک مرکزی ایتالیا مفهوم پایداری را "گسترده" درنظر گرفته است که شامل ملاحظات مربوط به هر سه جنبه اصول زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی  می شود. بر این اساس اولویت تامین مالی با شرکتهایی خواهد بود که بر استفاده مسئولانه از منابع طبیعی و تأثیرات آنها بر اکوسیستمها تمرکز کنند. حفظ شرایط کافی در مورد ایمنی، بهداشت، عدالت، برابری و شمول همراه با رعایت اصول اخلاقی و اجرای بهترین شیوه های اعمال حاکمیت شرکتی جهت ایجاد درآمد و اشتغال.

معیارهایی برای استثنای فعالیت هایی خارج از چارچوب این منشور نیز مشخص شده اند که شامل  هشت کنوانسیون اساسی سازمان بین المللی کار (ILO) و معاهدات بین المللی در مورد: سلاح های شیمیایی، بیولوژیکی و هسته ای، مین های ضد نفر، مهمات خوشه ای، سلاح های غیرمجاز قطعات قابل تشخیص، سلاح های محترقه و سلاح های لیزری کور کننده و تولیدکنندگان دخانیات می شود.

سیاست سرمایه گذاری پایدار بانک مرکزی ایتالیا به مواردی چون اصول قرارداد جهانی ملل متحد، اهداف توسعه پایدار سازمان ملل،  توافق نامه پاریس در مورد تغییر اقلیم و ایجاد شبکه سبز نظام مالی  استناد دارد.

گفتنی است: منشور بانک مرکزی ایتالیا درمسیرتلاش بانک های مرکزی جهان در راستای استفاده از ملاحظات پایداری در سرمایه گذاری های خود است. به عنوان مثال، بانک مرکزی هلند اولین نهادی بود که امضای اصول سرمایه گذاری مسئولانه را تهیه و منتشر کرد./

​پیشنهاد سردبیر