خنک سازی فضای بیرونی با انرژی خورشید

تولید سبز- محققان چینی نوع جدیدی از مواد را برای جذب گرمای خورشید در طول روز و انتشار انرژی به فضای بیرونی جهت کاهش استفاده از سیستم خنک‌کننده در شب در چهارچوب استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تولید کردند.

بر اساس این گزارش: پایه مواد پوشش، فیلم دی اکسید وانادیم (VO2) است و تغییر آن از حالت گرمایش به سرمایش در طول چرخه شبانه روز 24 ساعته، هزینه انرژی اضافی ایجاد نمی کند.

با ویژگی های خود انطباق پذیری، فیلم VO2 در فاز فلزی این دستاورد می تواند تا 170 درجه سانتیگراد بالاتر از دمای محیط در زیر نور خورشید گرم شود، در حالی که در تاریکی، فیلم VO2 به یک عایق تبدیل می شود و می تواند تا 20 درجه سانتیگراد زیر دمای محیط خنک شود.

​پیشنهاد سردبیر