#تولید سبز چیست ؟

تولید سبز شامل اتخاذ شیوه‌های پایدار در بخش‌های مختلف برای به حداقل رساندن اثرات زیست‌محیطی، ارتقای مسئولیت اجتماعی و تضمین دوام اقتصادی است.

تولید سبز که به عنوان تولید پایدار یا تولید سازگار با محیط زیست نیز شناخته می شود، به فرآیند تولید کالاها و خدمات  با هدف به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی عمل به مسئولیت اجتماعی و قابلیت اقتصادی یا همان تولید سود اشاره دارد و هدف از آن کاهش اثرات منفی تولید بر محیط زیست، حفظ منابع طبیعی و ترویج توسعه پایدار است.

 

تعریف استانداردتولید سبز:

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) تولید سبز را این گونه تعریف می کند: "فرایند تولیدی که برای به حداقل رساندن اثرات منفی زیست محیطی و به حداکثر رساندن اثرات مثبت اجتماعی و اقتصادی فعالیت های تولیدی طراحی شده است".

 

تولید سبز در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به شرح زیر است:

تولید سبز در کشاورزی:

کشاورزی ارگانیک: این شامل استفاده از روش‌های طبیعی برای کنترل آفات و بیماری‌ها، اجتناب تا حد ممکن از استفاده از کودهای مصنوعی و آفت‌کش‌ها و ترویج حفاظت از خاک است.

مدیریت یکپارچه آفات (IPM): این رویکرد کنترل های فیزیکی، فرهنگی، بیولوژیکی و شیمیایی را برای به حداقل رساندن استفاده از آفت کش های شیمیایی و حفظ تعادل اکوسیستم ترکیب می کند.

 Agroforestry: این عمل شامل ادغام درختان در مناظر کشاورزی برای ارتقای تنوع زیستی، کاهش فرسایش خاک و افزایش خدمات اکوسیستم مورد استفاده قرار می گیرد.

 

تولید سبز در صنعت:

در بخش صنعت به تولید سبز تولید ناب هم گفته می شود که هدف از آن به حداقل رساندن ضایعات، کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی استفاده از منابع از طریق فرآیندهای تولید کارآمد است.

طراحی برای بازیافت پذیری: در این شیوه تولید، محصولات به گونه ای طراحی می شوند که به راحتی قابل بازیافت یا استفاده مجدد باشند و ضایعات را کاهش داده و منابع طبیعی را حفظ کنند.

فناوری‌های کارآمد انرژی: در بخش انرژی تولید ناب به معنی اجرای فناوری‌های کم مصرف، مانند روشنایی LED و سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر، برای کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای است.

 

تولید سبز در خدمات:

خدمات دیجیتال یکی از نمادهای نولید سبز در بخش خدمات به شمار می آید : ارائه خدمات آنلاین نیاز به وجود زیرساخت های فیزیکی، حمل و نقل و مصرف کاغذ را کاهش می دهد.

مدیریت زنجیره تامین پایدار: شرکت ها زنجیره تامین خود را ارزیابی و مدیریت می کنند تا اطمینان حاصل کنند که استانداردهای زیست محیطی و اجتماعی مطابقت دارند.

پلتفرم های آموزش الکترونیکی: پلتفرم های آموزش آنلاین نیاز به کلاس های درس فیزیکی، سفر و مصرف کاغذ را کاهش می دهند.

 

معنای رنگ سبز در  تولید سبز

رنگ سبز ارتباط نزدیکی با طبیعت گرایی دارد و بنابراین «تولید سبز»، «شرکت سبز»، «کسب و کار سبز» و برچسب های مشابه، فعالیت های مرتبط با اهداف زیست محیطی را به شیوه ای مثبت نشان می دهند.

تولید سبز ایده ای جدیدی نیست اما پس از گسترش تبعات منفی انقلاب صنعتی در جهان و بروز خسارت های مادی و معنوی ناشی از جنگ های جهانی و منطقه ای، تلاش هابرای تولید سازگار با محیط زیست، محبوبیت بیشتری پیدا کرده است.

 

رویکردهای کلی تولید سبز

به طور کلی تولید سبز دو مسیر مکمل را مورد بررسی قرار می دهد؛

 نخست تولید محصولات "سبز"، به ویژه آنهایی که در سیستم های انرژی تجدید پذیر و تجهیزات فناوری پاک مورد استفاده قرار می گیرند.

دوم "سبزسازی یا کاهش آلودگی در روند تولید و به عبارتی" تولید - کاهش آلودگی و زباله با به حداقل رساندن استفاده از منابع طبیعی، بازیافت و استفاده مجدد از زباله، و کاهش انتشار رادر بر می گیرد.

با توجه به دو بخش از تعریف تولید سبزحال موضوع مورد توجه جوامع این است که چگونه شرکت های تولیدی همزمان می توانند رویکردهای نهفته در تعریف تولید سبز را به کار بگیرند و هم اینکه چگونه می توانند با استفاده از این روش تولید سود کنند.

 

مزایای تولید سبز چیست؟

پیشتر و مهمتر از همه، تولید سبز برای محیط زیست مفید است، اما حتی اگرطرفدار محیط زیست هم نباشید، اعمال روش های تولید سبز می تواند هوشمندانه تلقی شود چرا که تولید سبز مزایای زیر را در بر دارد:

پرداخت کمتر هزینه برای مواد کمتر

کاهش هزینه های سربار

افزایش روحیه کارکنان

کاهش زمان توقف

ایجاد شغل جدید

واقعیت این است که، مشارکت در شیوه‌های تولید سازگار با محیط زیست نه تنها از تلاش‌های زیست‌محیطی حمایت می‌کند، بلکه می‌تواند نتیجه مورد انتظار تولیدکننده یاارایه کننده خدمات را نیز  بهبود بخشیده،  انگیزه‌های کارکنان را تقویت کند و دلیلی باشد برای پذیرش مسئولیت اجتماعی شرکت ها./تولید سبز

​پیشنهاد سردبیر