#تولید سبز چیست ؟

تولید سبز، رنگ سبز ارتباط نزدیکی با طبیعت گرایی دارد و بنابراین «تولید سبز»، «شرکت سبز»، «کسب و کار سبز» و برچسب های مشابه، فعالیت های مرتبط با اهداف زیست محیطی را به شیوه ای مثبت نشان می دهند.

تولید سبز ایده ای جدیدی نیست اما پس از گسترش تبعات منفی انقلاب صنعتی در جهان و بروز خسارت های مادی و معنوی ناشی از جنگ های جهانی و منطقه ای، تلاش هابرای تولید سازگار با محیط زیست، محبوبیت بیشتری پیدا کرده است.

رویکرد تولید سبز

به طور کلی تولید سبز دو مسیر مکمل را مورد بررسی قرار می دهد؛

 نخست تولید محصولات "سبز"، به ویژه آنهایی که در سیستم های انرژی تجدید پذیر و تجهیزات فناوری پاک مورد استفاده قرار می گیرند.  

دوم "سبزسازی یا کاهش آلودگی در روند تولید و به عبارتی" تولید - کاهش آلودگی و زباله با به حداقل رساندن استفاده از منابع طبیعی، بازیافت و استفاده مجدد از زباله، و کاهش انتشار رادر بر می گیرد.

با توجه به دو بخش از تعریف تولید سبزحال موضوع مورد توجه جوامع این است که چگونه شرکت های تولیدی همزمان می توانند رویکردهای نهفته در تعریف تولید سبز را به کار بگیرند و هم اینکه چگونه می توانند با استفاده از این روش تولید سود کنند.

#مزایای تولید سبز چیست؟

پیشتر و مهمتر از همه، تولید سبز برای محیط زیست مفید است، اما حتی اگرطرفدار محیط زیست هم نباشید، اعمال روش های تولید سبز می تواند هوشمندانه تلقی شود چرا که تولید سبز مزایای زیر را در بر دارد:

  • پرداخت کمتر هزینه برای مواد کمتر
  • کاهش هزینه های سربار
  • افزایش روحیه کارکنان
  • کاهش زمان توقف
  • ایجاد شغل جدید

واقعیت این است که، مشارکت در شیوه‌های تولید سازگار با محیط زیست نه تنها از تلاش‌های زیست‌محیطی حمایت می‌کند، بلکه می‌تواند نتیجه مورد انتظار تولیدکننده را  بهبود بخشیده،  انگیزه‌های کارکنان را تقویت کند و دلیلی باشد برای پذیرش مسئولیت اجتماعی شرکت ها در جوامع و نزد مشتری های بالقوه و بالفعل./تولید سبز

​پیشنهاد سردبیر