20 شغل آینده دار در حوزه محیط زیست

تولید سبز- رشته محیط زیست به دلیل مسائلی مانند تغییرات آب و هوا و آلودگی با سرعت بیشتری نسبت به همیشه در حال رشد است. افرادی که مدرک علوم زیست محیطی را دریافت می کنند، در مورد مشاغل، گزینه های مختلفی دارند، از جمله شغلی به عنوان میکروبیولوژیست، دانشمند محیط زیست و مهندس محیط زیست. در ادامه 20 شغل برتر را که می‌توان با مدرک علوم محیطی دنبال کرد به همراه مهارت‌های لازم برای تصدی مشاغل مزبور و درآمد سالانه هر یک درج شده است. توجه داشته باشید که تصدی برخی مشاغل زیر علاوه بر نیاز به دریافت مدرک دانشگاهی زیست محیطی، نیازمند دربیافت گواهی نامه آموزش های تکمیلی دردیگر حوزه ها نیز هست.

 

1- متخصص محیط زیست

میانگین حقوق سالانه: 768 میلیون تومان در سال

وظایف محوله: این متخصصان مسئول نظارت بر تأثیر محیط بر گروهی از افراد و کشف و ارائه راه حل برای مسائل زیست محیطی هستند. آنها بیشتر در طرح های شیمیایی و تولید انرژی کار می کنند. آنها آزمایش هایی را بر روی غذا، آب، خاک یا هوا انجام می دهند و برنامه های پیشگیری را برای کمک به حداقل رساندن مشکلات مربوط به محیط زیست اجرا می کنند.

 

2- تکنسین محیط زیست

میانگین حقوق: 921 میلیون تومان در سال

وظایف محوله: تکنسین های محیط زیست برای شناسایی، ارزیابی و جلوگیری از اشکال مختلف آلودگی در محیط کار می کنند. آنها ممکن است در فضای باز یا  در آزمایشگاه کار کنند و اغلب در کنار مهندسان محیط زیست کار می کنند. وظایف مشترک شامل نظارت بر عات جمع آوری و دفع باله، نمونه برداری و کمک به نگهداری تجهیزات است.

 

3- معلم علوم محیطی

میانگین حقوق: 1000000000 تومان در سال

وظایف محوله: معلمان علوم محیطی اغلب به دانش آموزان دبیرستانی در مقاطع مختلف در مورد علوم محیطی آموزش می دهند. زمینه های رایج مطالعه که یک معلم علوم محیطی ممکن است در کلاس خود پوشش دهد شامل اکولوژی، زمین شناسی، شیمی و زیست شناسی است.

 

4- زیست شناس دریایی

میانگین حقوق: 1200000000 تومان در سال

وظایف محوله: زیست شناس دریایی دانشمندی است که بر روی تحقیق در مورد حیات در اقیانوس تمرکز می کند. آنها همچنین ممکن است زندگی در مناطق آب شیرین و تالاب ها را نیز مطالعه کنند. آنها معمولاً داده ها را مشاهده و جمع آوری می کنند، آزمایش ها را انجام می دهند و حیوانات دریایی و زندگی آنها را مطالعه می کنند.

 

5- شیمیدان محیط زیست

میانگین حقوق: 1600000000 تومان در سال

وظایف محوله: شیمیدان محیطی مسئول جمع آوری و آزمایش نمونه های خاک، هوا و آب برای تعیین کیفیت و چگونگی تأثیر آنها بر محیط است. وی یافته های خود را به صورت گزارش تهیه و ارایه می کند. هدف این متخصصان شناسایی و جلوگیری از تهدیدهای محیطی است که بر روی افراد، گیاهان و حیوانات تأثیر می گذارد.

 

6- زیست شناس حیات وحش

میانگین حقوق: 1700000000 تومان در سال

وظایف محوله : زیست شناسان حیات وحش در درجه اول حیوانات را مطالعه می کنند و ممکن است آنها را در زیستگاه طبیعی مورد ارزیابی قرار دهند تا تأثیر آنعوامل شیمیایی و غیر شیمیایی را بر حیوانات تعیین کنند. آنها همچنین ویژگی های حیوانات را برای طبقه بندی و شناسایی گونه های جدید مطالعه می کنند.

7- میکروبیولوژیست

میانگین حقوق: 18000000000 تومان در سال

وظایف محوله: میکروبیولوژیست ها معمولاً بیشتر وقت خود را در آزمایشگاه به انجام مطالعاتی روی میکروارگانیسم ها و نحوه زندگی و رشد آنها در محیط می گذرانند. آنها ممکن است ویروس‌ها، قارچ‌ها، باکتری‌ها و سایر میکروارگانیسم‌ها را مطالعه کنند و تأثیراتی را که بر محیط زندگی ما می‌گذارند را تجزیه و تحلیل کنند

.

8- مشاور محیط زیست

میانگین حقوق: 1800000000 تومان در سال

وظایف اصلی: مشاوران محیط زیست در رابطه با نحوه مدیریت مسائل زیست محیطی و کاهش ردپای کربن تولیدی توسط شرکت ها را بررسی می کنند و به آنهابرای کاهش آلودگی مشاوره می دهند. شرکت، مشاوره. آنها ممکن است ردپای گربن تولیدی مشتری را اندازه گیری کنند و سیستم هایی را برای چگونگی از بین بردن آسیب های زیست محیطی آینده طراحی کنند.

 

9- دانشمند محیط زیست

میانگین حقوق : 1900000000 تومان در سال

وظایف اصلی: این متخصصان برای شناسایی و از بین بردن اشکال مختلف آلودگی که بر محیط زیست تأثیر می گذارد، کار می کنند. هدف یک دانشمند محیط زیست بهبود و حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست است.

 

10-  زمین شناس محیط زیست

میانگین حقوق: 1900000000 تومان در سال

وظایف محوله: زمین شناسان محیطی داده های مربوط به اجزای زمین شناسی محیط را تجزیه و تحلیل و جمع آوری می کنند. آنها ممکن است مواد معدنی، خاک و آب های زیرزمینی را مطالعه کنند و همچنین زمینه های کاری صنعتی مانند عات معدن را ارزیابی کنند.

 

11- جغرافیدان زیست محیطی

میانگین حقوق : 1900000000 تومان در سال

وظایف محوله : جغرافیدانان جنبه های مختلف زمین از جمله پدیده های زمین را تجزیه و تحلیل می کنند. آنها اغلب از سیستم های موقعیت جهانی (GPS) و سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای جمع آوری و نمایش داده های جغرافیایی برای کمک به دیگران استفاده می کنند.

 

12- بوم شناس

میانگین حقوق: 2000000000 تومان در سال

وظایف محوله : اکولوژیست ها مسئول مطالعه و ارزیابی اکوسیستم ها هستند تا تعیین کنند انسان ها چگونه بر اکوسیستم ها و محیط هایشان تاثیر می گذارند. یک اکولوژیست ممکن است برای یک سازمان محیط زیست خصوصی و یا دولتی یا در یک آکواریوم، موزه یا باغ وحش کار کند.

 

13- مدیر محیط زیست

میانگین حقوق : 2000000000 تومان در سال

وظایف اصلی: یک مدیر محیط زیست فردی حرفه ای است که مسئول نظارت بر رعایت مقررات زیست محیطی توسط سازمان برای کاهش ردپای کربن شرکت و تولید زباله است. مواردی را که آنها  بررسی و تجزیه و تحلیل می کنند شامل کمیت و کیفیت آلودگی آب، کیفیت هوا و زباله در ارتباط با یک سازمان است.

 

14- وکیل محیط زیست

میانگین حقوق: 2100000000 تومان در سال

وظایف اصلی: وکلای محیط زیست وکلایی هستند که در جنبه های مختلف حقوقی مربوط به زمین، هوا و آب تخصص دارند. آنها ممکن است برای وضع قوانین و انطباق زیست محیطی جدید و حفاظت از اکوسیستم، کشاورزی و تنوع زیستی لابی کنند. آنها ممکن است در مورد موضوعاتی مانند قانون آب، قانون تغییرات آب و هوا و مدیریت زمین به عنوان نماینده شرکت ها و نهاد ها وارد عمل شوند.

 

15- زیست شناس محیط زیست

میانگین حقوق : 2100000000 تومان در سال

وظایف محوله: زیست شناسان محیطی شرایط فعلی محیطی را ارزیابی می کنند و تأثیر عوامل مختلف بر محیط را تعیین می کنند. آنها ممکن است نمونه‌های مختلفی از عوامل محیطی را برای مطالعه و تجزیه و تحلیل جمع‌آوری کنند و برنامه‌هایی برای کمک به حفاظت از اشکال مختلف زندگی پیشنهاد کنند.

 

16- مهندس محیط زیست

میانگین حقوق : 2100000000 تومان در سال

وظایف اصلی: این متخصصان مسئول طراحی سیستم هایی هستند که حفاظت از محیط زیست را ارتقا می دهند. پروژه های معمولی که ممکن است یک مهندس محیط زیست روی آنها کار کند شامل نظام هایی برای تبدیل زباله به انرژی و احیای آب است. آنها همچنین باید اطمینان حاصل کنند که تأسیسات مختلف مجوزها و رویه های معمول و استاندارد را در ارتباط با محیط زیست حفظ می کنند.

 

17- مسئول بهداشت محیط

میانگین حقوق : 2200000000 تومان در سال

وظایف محوله: افسران بهداشت محیط هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی کار می کنند تا به حفظ استانداردهای زیست محیطی مناسب کمک کنند. وظیفه آنها اعمال و اجرای استانداردهای مختلف محیطی و بهداشت عمومی مانند ایمنی در محل کار، کنترل آلودگی و پیشگیری از آسیب است.

 

18- هواشناس

میانگین حقوق : 2300000000 تومان در سال

وظایف اصلی: هواشناسان مسئول تجزیه و تحلیل جو زمین برای پیش بینی شرایط و الگوهای آب و هوایی هستند. آنها ممکن است از فن آوری های مختلفی مانند ماهواره ها و رادارها برای به دست آوردن و مطالعه آب و هوا و تغییرات اقلیمی استفاده کنند.

 

19- دانشمند آب شناس

میانگین حقوق : 2300000000 تومان در سال

وظایف محوله: این دانشمندان، آب گرفته شده از آب های سطحی، زیرزمینی و آب آشامیدنی را آزمایش و تجزیه و تحلیل می کنند. آنها راه حل هایی را برای حفظ و بهبود کیفیت آب ارائه می دهند و هرگونه مشکل کیفیت آب مانند آلودگی را گزارش می دهند. آنها معمولاً برای دولت، آژانس های غیرانتفاعی محیط زیست و مشاغل تجاری کار می کنند.

 

20- مسئول ایمنی و بهداشت محیط

میانگین حقوق : 2400000000 تومان در سال

وظایف اصلی: افسران ایمنی و بهداشت محیط، فرآیندهای مختلف را در یک منطقه کاری بازرسی و تجزیه و تحلیل می کنند تا اطمینان حاصل شود که فعالیت آنها با مقررات ایمنی و استانداردهای صنعت مطابقت دارند. آنها فرآیندهای فعلی را ارزیابی می کنند و راه حل هایی را برای حفظ و بهبود ایمنی و سلامت مشتریان، کارکنان و محیط زیست تدوین می کنند.

 

توجه داشته باشید، علاوه بر مدرک دانشگاهی در زمینه محیط زیست موارد زیر برای تنظیم رزومه و کسب سمت های یادشده مهم هستند:

 • مهارت های سازمانی
 • مهارت های تحقیق
 • مهارت های جمع آوری داده ها
 • مهارت های تجزیه و تحلیل
 • توجه به جزئیات
 • تهیه گزارش های آزمایشگاهی
 • استدلال استقرایی یا قیاسی
 • تفکر انتقادی
 • نگارش مقالات علمی پژوهشی
 • مهارت های ارتباطی
 • مهارت های مدیریت زمان
 • مهارت های همکاری
 • انجام تحقیقات کمی
 • مهارت های نمونه گیری محیطی
 • مهارت های حل مسئله
 • مهارت های علوم و ریاضی
 • شناسایی مسائل زیست محیطی
 • ارائه راهکارهای زیست محیطی
 • گفتنی است: رقم های قید شده به عنوان میانگین حقوق سالانه برای هر عنوان شغلی در مقاله بالا با تبدیل رقم دلاری مربوطه با قیمت دلار 27000 تومان و گرد کردن عدد به دست آمده، محاسبه ودرج شده است.
 • منبع: https://www.indeed.com/career-advice/finding-a-job/environmental-science-degree-jobs
  ترجمه و تنظیم: تولید سبز

​پیشنهاد سردبیر