بدون وجود قانون نمی توانیم مالیات سبز بگیریم

تولید سبز به نقل از اخبار پولی مالی-  سازمان امور مالیاتی مکلف است گزارش مواد آلاینده را از سازمان محیط زیست دریافت کند، و میزان عوارض آلایندگی هم طبق آنچه که قانون گذار تعیین کرده محاسبه می شود و دریافت می شود، این سازمان تنها وصول کننده است.

به گزارش اخبار پولی مالی، دولت منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور صبح روز دوشنبه 31 امرداد 1401 در نشست خبری گفت: از سال 1394برخی شرکت های آلاینده از پرداخت عوارض آلایندگی خودداری کرده بودند و ما در سازمان امور مالیاتی مقدار این عوارض رامحاسبه و وصول کردیم.

منظور در پاسخ به پرسش خبرنگار اخبار پولی مالی مبنی بر وجود مالیات سبز در ایران گفت: سازمان امور مالیاتی، مالیاتی را که دریافت می کند بر اساس آن چیزی است که قانون گذار تعیین کرده است، از این رو ما هیچ مالیاتی را نمی توانیم بدون وجود قانون و یا مجوز دریافت وصول کنیم، مالیات سبز نیز مشمول این وضعیت می شود.

وی افزود: البته ما در قالب مالیات بر ارزش افزوده مالیات آلایندگی را داریم و آنگونه که قانون گذار تعیین کرده است عمل می کنیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی توضیح داد: به عنوان مثال در خوزستان تعداد زیادی واحد آلاینده وجود دارد که عمدتا در حوزه انرژی فعالیت می کنند، تعداد قابل توجهی از این واحد ها از سال 1394 بدین سو عوارض الایندگی خود را پرداخت نکرده بودند. امسال این میزان عوارض را ما در سازمان امور مالیاتی محاسبه کردیم که بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان شد . بر این اساس ما به واحد های آلاینده اعلام جریمه های الایندگی هر یک را اعلام کردیم اما آنها نسبت به پرداخت این جریمه ها اقدامی به عمل نیاوردند، از این رو ما از طریق روش های وصول اجرا اقدام کردیم و از حساب های آنها این عدد را برداشت کردیم و سپس این مبلغ را بر اساس چهارچوبی که قانون گذار تعیین کرده است در اختیار شهرستانها و شهرهای استان خوزستان قرار دادیم. این مبلغ با فرمولی که باید توزیع بشود هم اکنون در حال توزیع است. به ویژه در استان خوزستان که نیازمند توسعه خدمات شهری است و این همان ایفای مسئولیت اجتماعی سازمان امور مالیاتی است.

وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی مکلف است گزارش مواد آلاینده را از سازمان محیط زیست دریافت کند، و میزان عوارض آلایندگی هم طبق آنچه که قانون گذار تعیین کرده محاسبه می شود و ما تنها وصول کننده هستیم.

​پیشنهاد سردبیر