آیا حذف نفت از اقتصاد جهان امکان پذیر است ؟

تولید سبز- حذف نفت از اقتصاد یک گزینه چالش برانگیز است، زیرا نفت یک منبع انرژی عمیقاً ریشه‌دار و پرکاربرد است. با این حال تحقق این‌گزینه غیر ممکن نیست. در ادامه چند دلیل برای تحقق این گزینه معرفی میشود:

منابع انرژی تجدیدپذیر:

هزینه منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، بادی و برق آبی در طول سال ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و استفاده از آنها را در مقایسه با سوخت های فسیلی رقابتی تر کرده است. انتظار می رود با توجه به قیمت های بالای هیدروکربن ها و ادامه بحران های ژئواکونومیکی این روند ادامه داشته باشد و به طور بالقوه منجر به کاهش تقاضای نفت شود.

برقی کردن  صنعت حمل و نقل:

همین حالا هم محبوبیت استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی (EVs) در حال افزایش هستند و بسیاری از کشورها اهدافی را برای حذف تدریجی موتورهای احتراق داخلی تعیین کرده اند. با افزایش پذیرش EV، تقاضا برای نفت با هدف استفاده در بخش حمل و نقل پیش بینی می شود با کاهش روبروشود.

بهره وری انرژی:

بهبود بهره وری انرژی در ساختمان ها، صنایع و سیستم های حمل و نقل می تواند تقاضای کلی انرژی را کاهش دهد که ممکن است منجر به کاهش مصرف نفت شود.

منابع انرژی جایگزین:

سایر منابع انرژی جایگزین مانند انرژی هسته ای، انرژی زمین گرمایی و سوخت های زیستی در حال توسعه هستند و به صورت بالقوه می توانند جایگزین نفت در بخش های خاص شوند.

البته دلایلی نیز وجود دارد که حذف نفت از اقتصاد ممکن است دشوار باشد، موارد زیر از جملهمهمترین این دلایل به شمار می رود:

زیرساخت ها:

زیرساخت های موجود برای تولید، حمل و نقل و پالایش نفت، گسترده و پیچیده است. برای جایگزینی یا تطبیق این زیرساخت برای منابع انرژی جایگزین، نیاز به سرمایه گذاری های قابل توجهی وجود دارد.

تقاضای جهانی:

نفت هنوز یک منبع انرژی حیاتی برای بسیاری از کشورها، به ویژه برای حمل و نقل و اهداف صنعتی است. پاسخگویی به تقاضای جهانی نفت مستلزم تغییر قابل توجهی در الگوهای تولید و مصرف انرژی است.

ذخیره انرژی:

متناوب بودن منابع انرژی تجدیدپذیر به این معنی است که راه حل های ذخیره انرژی برای اطمینان از تامین انرژی پایدار مورد نیاز است. در حال حاضر، هزینه و کارایی راه‌حل‌های ذخیره‌سازی انرژی بامحدودیت های قابل توجه روبرو هستند.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی:

انتقال ناگهانی از عصر نفت به عصر انرژی های پاک می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مهمی از جمله مانند از دست دادن شغل، تغییر در الگوهای تجارت جهانی و اختلالات احتمالی در تولید و زنجیره تامین مواد غذایی بوجود آورد.

 

در نتیجه، در حالی که امکان کاهش مصرف نفت و انتقال به سمت منابع انرژی جایگزین وجود دارد، حذف نفت از اقتصاد به طور کامل یک کار پیچیده و چالش برانگیز است. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری قابل توجهی در زیرساخت‌ها، تحقیق و توسعه، و تغییر سیاست‌ها برای حمایت از انتقال گسترده به منابع انرژی جایگزین است مواردی که به ویزه پس از کنوانسون اب و هوایی پاریس مورد توجه قرار گرفته و با قدرت در حال پی گیری است.

​پیشنهاد سردبیر