انرژی سبز چیست؟ تعریف استاندارد انرژی سبز ( پایدار )

تولید سبز- انرژی سبز یا انرژی تجدیدپذیر به تولید انرژی از منابعی اشاره دارد که پایدار و تجدید پذیر بوده و به محیط زیست آسیب  نمی رساند یا آسیب کمتری وارد می کند. مشخصه این منابع انرژی توانایی آنها برای بازسازی طبیعی در طول زمان، بدون مصرف منابع پایان پذیر و جلوگیری از انتشار مقادیر قابل توجهی گازهای گلخانه ای است.

 

 

 

تعریف های استاندارد از انرژی سبز:

آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر (IRENA) انرژی سبز را اینگونه تعریف می کند:

انرژی از منابع تجدیدپذیر، از جمله انرژی خورشیدی، بادی، آبی، زمین گرمایی، نیروی جزر و مد و امواج، زیست توده و تبدیل زباله به انرژی.

آژانس بین المللی انرژی (IEA) انرژی های تجدیدپذیر را اینگونه تعریف می کند:

انرژی تولید شده از منابع طبیعی که می تواند در طول زمان دوباره پر شود، مانند نور خورشید، باد، آب، گرمای زمین گرمایی و زیست توده.

خصوصیات کلیدی انرژی های سبز:

تجدید پذیری:

منابع انرژی سبز مانند، تابش خورشیدی، باد، آب، زمین گرمایی و زیست توده به طور طبیعی در یک مقیاس زمانی قابل پیش بینی دوباره احیا می شوند.

پایداری:

 منبع انرژی سبزبه گونه ای مدیریت و مورد استفاده قرار می گیرد که دسترسی طولانی مدت آن تضمین شده باشد و طبیعت را منابع خالی نکند.

کاهش انتشار کربن:

منبع انرژی سبز گازهای گلخانه ای و آلاینده هایی مانند دی اکسید کربن (CO2)، متان (CH4) و اکسیدهای نیتروژن (NOx) را منتشر نمی کند یا بسیار کم منتشر می کنند.

زباله هسته ای:

 منبع انرژی سبز در بخش انرژی هسته ای درحال بازنویسی تعاریف قراردارد چرا که با حذف هیدروکربن ها جهان همچنان نیازمند انرژی پایدار خواهد بود و از این رو زباله هسته ای ناشی از این فعالیت به ناچار تولید خواهد شد. با این حال کاهش این زباله یکی از اهداف تولید انرژی سبز است.

مزایای زیست محیطی:

 استفاده از انرژی سبز به اکوسیستم، تنوع زیستی یا سلامت انسان آسیب نمی رساند.

قوانین و مقررات دولتی:

بسیاری از دولت ها مقررات و سیاست هایی را برای ترویج توسعه و استفاده از انرژی سبز اجرا کرده اند. از جمله موارد زیر:

دستورالعمل انرژی های تجدیدپذیر اتحادیه اروپا هدفی را تعیین می کند که حداقل 32 درصد از انرژی اتحادیه اروپا از منابع تجدیدپذیر تا سال 2030 تامین شود.

قانون سیاست انرژی ایالات متحده نیز در سال 2005 هدف گذاری تامین 20 درصدی تامین برق از منابع تجدید پذیر را تا سال 2030 پیش بینی کرده است.

گواهینامه های صنعتی برای انرژی سبز:

چندین سازمان گواهینامه هایی را برای محصولات و خدمات انرژی سبز ارائه می دهند، مانند:

ISO 14001:2015 - سیستم مدیریت زیست محیطی

ISO 50001:2018 - سیستم مدیریت انرژی

استاندارد اعتماد کربن برای تعرفه های سبز

برنامه صدور گواهینامه سبز

این گواهینامه ها تضمین می کنند که محصول یا خدمات انرژی با استانداردهای زیست محیطی و پایداری خاصی مطابقت دارد.

​پیشنهاد سردبیر