تکنولوژی به کمک مصرف برق نیجریه می رود

تولید سبز- در حال حاضر نیجریه بزرگترین اقتصاد در جنوب صحرای آفریقا به شمار می رود، اما محدودیت‌های بخش برق توسعه اقتصادی بیشتر را در این کشور محدود کرده است. دولت با برخورداری از منابع عظیم نفت، گاز، برق آبی و خورشیدی، پتانسیل تولید بیش از 12500 مگاوات برق از نیروگاه های موجود را دارد، اما در اکثر روزها به دلیل در دسترس نبودن گاز تنها قادر به تولید حدود 4000 مگاوات برق است. خرابی ها، کمبود آب و محدودیت های شبکه که منجر به قطع مکرر برق می شود تولید انرزی برق را با محدودیت شدید روبرو کرده است .

نیجریه ادعا می کند که ضررهای ناشی از قطع برق معادل بیش از 4 درصد از فروش برق در این کشور است. بر اساس پیش بینی بانک جهانی، انتظار می رود تقاضای برق تا سال 2035 با ضریب رشد 5 به 530 تراوات ساعت برسد که چالش های موجود در این کشور را تشدید خواهد کرد.

بنابراین دولت تولید، انتقال و بهره وری مصرف انرژی را به عنوان اقدامات کلیدی در مشارکت های تعیین شده ملی خود در اولویت قرار داده است، زیرا نیاز به تدوین و اجرای برنامه های بهره وری انرژی در بخش های مختلف برای کاهش کمبود برق و همچنین افزایش رقابت پذیری وجود دارد. البته اقدامات هماهنگ ملی برای بهره وری انرژی در نیجریه هنوز انجام نشده است، اگرچه چندین رویکرد در این کشور وجود دارد و تحقیقاتی نیز در مورد صرفه جویی در انرژی و بهره وری، ارتقای وسایل کارآمد انرژی و لامپ ها، و در مورد بهبود عملکرد اجاق گاز انجام شده است. همچنین  بخش صنعتی توجیه شده است تا تلاش خود را برای کاهش شدت انرژی در واحد محصول تولیدی به مورد اجرا درآورد.

بهره وری انرژی در پرداختن به ناامنی انرژی و تامین نیازهای انرژی فعلی و آینده مهم است. با این حال، مانع اصلی که باید برطرف شود، پیچیدگی انجام اصلاحات در بخش انرژی در صنعت، تجارت و حمل و نقل است که در آن فعالیت‌ها بسیار پراکنده هستند.

دولت نیجریه یک همکاری بین المللی را برای افزایش راندمان تولید به مورد اجرا درآورده است. هدف در همکاری توسعه یک چارچوب هماهنگ از مقررات است که پذیرش و اجرای فن آوری ها و شیوه های کارآمد انرژی در بخش های صنعتی، تجاری و حمل و نقل را تشویق می کند. کمک های فنی از توسعه یک ساختار نهادی برای نظارت و گزارش فعالیت های انجام شده در راستای انطباق با مقررات حمایت می کند. موارد زیر در این پروژه هدف گذاری شده اند:

-  بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌های مصرف انرژی موجود، شناسایی مقررات و سیاست‌های موجود که مصرف انرژی را تنظیم می‌کنند، و توسعه چارچوبی برای قانون کارایی انرژی (EEA) و مقررات

-    توسعه روشی برای کمک به شناسایی و طبقه‌بندی بخش‌ها و زیربخش‌های صنعتی و خانگی در چارچوب امکانات موجود.

-    توسعه چارچوب EEA، شامل برنامه درسی و ماژول های آموزشی برای ممیزان انرژی و مدیران؛ و   پیشنهاد ساختار نهادی برای نظارت و گزارش.

پیش بینی می شود با اجرای این برنامه، چارچوب هماهنگ توسعه‌یافته مقررات، پذیرش و اجرای فن‌آوری‌ها و شیوه‌های کارآمد انرژی در بخش‌های صنعتی و خانگی تسهیل شود، که با یک چارچوب نظارت و ارزیابی برای پیگیری انطباق تقویت می‌شود.

این پروژه به دستیابی به NDC نیجریه کمک می کند تا بهره وری انرژی در کل اقتصاد را به عنوان یک اقدام کلیدی بهبود بخشد، کاهش بالقوه 179 میلیون تن GHG ( گازهای آلوده کننده جو)در سال 2030 در اولویت قرار گرفته است. نیجریه به طور خاص بهره وری انرژی را برای کاهش تقاضای کلی انرژی هدف قرار داده است,  به همین دلیل افزایش کارایی وسایل نقلیه موجود و سیستم حمل و نقل مورد توجه قرار گرفته است.

در پروژه نیجریه جهت افزایش بهره وری انرژی و کاهش گازهای گلخانه ای، عدالت اجتماعی در همه تصمیم‌گیری‌ها در نظر گرفته می شود و از مشاوره و تامین منافع عمومی در این فرآیند اطمینان حاصل می شود. این یک چارچوب برای ایجاد درک متمایز بین همه اقشار این کشور از فرصت‌ها و محدودیت‌ها برای بهینه‌سازی اثرات اجتماعی و اقلیمی طرح اطمینان حاصل می شود.

منبع: https://www.ctc-n.org

ترجمه: تولید سبز

​پیشنهاد سردبیر