تغییر در الگوی سرمایه گذاری تولید برق 

در فصل تابستان  شاهد هستیم که سیستم های الکتریکی در سراسر جهان برای مقابله با فشارهای شدید ناشی از امواج گرما و بارندگی کم در تلاش مستمر هستند.
این چالش ها نیاز مبرم به سیاست های مالی و سرمایه گذاری های قوی و برنامه ریزی شده برای بهبود امنیت سیستم های تامین برق دارد، این سرمایه گذاری ها نیازهای نیروگاه ها خانه ها، ادارات، کارخانه ها، بیمارستان ها، مدارس و دیگر بخش های اساسی اقتصاد و جوامع ما را تأمین می کنند. بدین ترتیب نظام های الکتریکی جهان در برابر اثرات گرمایش زمین مقاوم تر و کارآمدتر و انعطاف پذیرتر می شوند زیرا سطوح بالایی از انرژی پاک و مطمئن از جمله خورشیدی و بادی را شامل می شوند که برای رسیدن به زمان صفر کربن به منظور جلوگیری از تأثیرات بدتر آب و هوایی و تغییر شرایط بسیار مهم خواهد بود. 
طیف وسیعی از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا و عراق، اخیراً تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی شدید به شکل دمای غیرمعمول بالا قرار گرفته اند. در آمریکای شمالی، گرما در شمال غربی اقیانوس آرام به بالاترین سطح خود رسید و بدین تزتیب امنیت تولید برق را با چالش مواجه کرد.
امواج گرما از طرق مختلف بر سیستم های الکتریکی فشار وارد می کنند. با افزایش تهویه مطبوع و افزایش برخی از لوازم خانگی برای حفظ دمای خنک، تقاضا افزایش می یابد. در عین حال، دمای بالاتر همچنین می تواند با کاهش کارایی و ظرفیت نیروگاه های حرارتی سنتی، مانند زغال سنگ، گاز طبیعی و هسته ای، منابع الکتریکی را تحت فشار قرار دهد. گرمای شدید می تواند در دسترس بودن آب برای کارخانه های خنک کننده یا انتقال سوخت را کاهش دهد و اپراتورها را مجبور به کاهش خروجی خود کند. در برخی موارد، این می تواند منجر به تعطیلی نیروگاه ها شود و خطر خاموشی را افزایش دهد. اگر موج گرما در یک منطقه جغرافیایی وسیع گسترش یابد، زمینه استفاده از ظرفیت اضافی یک منطقه را برای همسایگان خود نیز کاهش می هد.
در عین حال، بارش های کمتر از حد متوسط و طولانی شدن شرایط آب و هوایی خشک، نگرانی هایی را در مورد تولید برق برق آبی در نقاط مختلف جهان، از جمله برزیل، چین، هند و آمریکای شمالی ایجاد کرده است. خطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی در قالب خشکسالی بر چالش های پیش روی نیروگاه های آبی، بزرگترین منبع برق پاک در جهان می افزاید و اهمیت توسعه پایدار منابع انرژی آبی و اطمینان از مقاوم بودن پروژه ها را نشان می دهد. افزایش مقیاس و فراوانی حوادث شدید آب و هوایی، تأثیرات و فشارهای بیشتری را بر زیرساخت های انرژی ما ایجاد خواهد کرد.
امواج گرما چالش برآوردن تقاضای برق را افزایش داده و در عین حال عرضه برق را نیز کربن زدایی می کند. امروزه میزان انرژی مورد استفاده برای فضاهای خنک کننده - مانند خانه ها، مغازه ها، ادارات و کارخانه ها - مسئول حدود 1 میلیارد تن انتشار جهانی CO2 است. به طور خاص، انرژی خنک کننده می تواند تأثیر عمده ای بر دوره های اوج تقاضای برق داشته باشد و فشار را بر سیستم تشدید کند. از آنجا که تقاضای انرژی مورد استفاده برای سیستم های تهویه مطبوع در سراسر جهان تا سال 2050 می تواند سه برابر شود، این فشارها افزایش می یابد مگر اینکه دولت ها تدابیر قوی تری برای بهبود بهره وری انرژی واحدهای تهویه مطبوع اعمال کنند.
تاکنون بسیاری از کشورهای اهداف بلندپروازانه ای را برای رسیدن به میزان خالص انتشار گازهای گلخانه ای تا اواسط این قرن اعلام کرده اند و به دنبال افزایش انتقال انرژی پاک خود هستند. نقشه جهانی اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حد صفر تا سال 2050 روشن می کند که دستیابی به این هدف مهم نیاز به برق بسیار بیشتر و تمیزتری دارد - و این برق در بخشهای بیشتری از اقتصادهای ما نسبت به امروز مورد استفاده قرار می گیرد. این بدان معنی است که نیاز انتقال برق به بخشهایی مانند حمل و نقل، ساختمانها  و صنعت بسیار عمیق تر می شود. با گسترش نقش برق پاک در اقتصاد و کاهش سوخت های فسیلی، تأمین امنیت برق اهمیت بیشتری پیدا می کند. به همین دلیل است که انعطاف پذیری آب و هوا در بخش برق باید در اولویت برنامه های سیاستی دولت ها قرار گیرد.
تغییر الگوهای اقلیمی و حوادث آب و هوایی شدید مکرر می تواند به همه انواع منابع تولید برق ضربه بزند. منابع برق آبی معمولاً در شرایط گرم و خشک آسیب می بینند، اما نیروگاه های هسته ای و سوخت های فسیلی نیز دچار مشکل می شوند. این منابع در حال حاضر به اطمینان از انعطاف پذیری و ظرفیت سیستم های الکتریکی برای ادغام سهم فزاینده انرژی خورشیدی و بادی کمک می کند که خروجی آنها بسته به آب و هوا و زمان روز یا سال متفاوت است.
از آنجایی که دولتها و شرکتهای برق به دنبال کربن زدایی سیستمهای الکتریکی، عمدتا از طریق افزایش سطح  استفاده از انرژی خورشیدی و بادی هستند، باید اطمینان حاصل کنند که از منابع انعطاف پذیر کافی و مطمئن، از جمله در صورت وقوع حوادث شدید برخوردارند. این بدان معناست که کاهش احتمالی دارایی های تولید برق فعلی مستلزم ارزیابی دقیق تری است تا میزان تاب آوری را در شرایط گوناگون آب و هوایی را در نظر بگیرند.
با توجه به موارد بالا آژانس بین المللی انرژی هفت توصیه کلیدی را جهت اطمینان از مقاوم بودن سیستم های برق در برابر خطرات آب و هوایی اعلام کرده است:
-     روی شبکه های برق سرمایه گذاری کنید تا انعطاف پذیری بیشتری در برابر آب و هوای شدید داشته باشند
هزینه های امروز بسیار پایین تر از سطوح مورد نیاز برای سیستم های انرژی پاک تر و برقی تر، به ویژه در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه است..
-     بهبود کارایی تجهیزات خنک کننده
فناوری مقرون به صرفه در حال حاضر در اکثر بازارها وجود دارد که کارایی تجهیزات خنک کننده را دو یا سه برابر می کند. سرمایه گذاری در بهره وری بالاتر می تواند تقاضای انرژی در آینده را به نصف برساند و سرمایه گذاری و هزینه های عملیاتی را به نسبت اکنون تا سال 2050 به میزان 3 تریلیون دلار کاهش دهد.

فعال کردن منابع انعطاف پذیر انرژی کم کربن و پشتیبانی بیشتر از انرژی خورشید و باد
در حال حاضر منابع اصلی تولید برق شامل برق آبی و هسته ای است، با این حال همراه استفاده از انرژی خورشید یا باد، می توانند با ذخیره انرژی و رهاسازی آن در صورت نیاز، انعطاف پذیری قابل توجهی را ایجاد کنند.
-    افزایش سایر منابع انعطاف پذیری سیستم برق
پاسخگویی به تقاضای بازار فناوری های دیجیتالی می توانند نقش مهمی ایفا کنند. سیاست های جدید، که به دیجیتالی شدن و مشوق های رفتاری مالی مرتبط است، می تواند انعطاف پذیری بیشتری را ایجاد کند. ادغام منطقه ای سیستم های برق در سراسر مرزهای ملی نیز می تواند دسترسی به منابع انعطاف پذیر را افزایش دهد.
-     تسریع در توسعه و استقرار فناوری های جدید برای مدیریت تهدیدات شدید آب و هوایی
قابلیت های تأسیسات برق در پیش بینی و آگاهی از وضعیت باید با پشتیبانی از آخرین فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی افزایش یابد.
-     تبدیل انعطاف پذیری آب و هوایی به بخش اصلی سیاستگذاری و برنامه ریزی 
 ماهیت به هم پیوسته حوادث شدید آب و هوایی اخیر به ما یادآوری می کند که هنگام برنامه ریزی سیستم های قدرت انعطاف پذیر، باید بسیاری از موارد احتمالی را در نظر بگیریم. انعطاف پذیری آب و هوا باید در سیاستگذاری دولتها و برنامه ریزی سیستم قدرت توسط شرکتهای آب و برق و صنایع مربوطه ضروری باشد. 
-     تقویت همکاری ها منطقه ای و بین المللی در زمینه امنیت برق
برق خدمات حیاتی و نیازهای اساسی مانند سیستم های بهداشتی، تامین آب و دیگر صنایع انرژی را پشتیبان می کند. بنابراین حفظ امنیت برق ضروری است. هزینه های انجام ندادن هیچ اقدامی در مواجهه با تهدیدات اقلیمی در حال افزایش است. 

فاتح بیرول، مدیر عامل آژانس بین المللی انرژی 
منبع: www.iea.org

ترجمه: تولید سبز

​پیشنهاد سردبیر