تولید برق پاک در اروپا اول شد

تولید سبز - تولید برق با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در اتحادیه اروپا طی 30 سال گذشته نزدیک به 247 درصد رشد کرده است.

تولید سبز به نقل از یورونیوز، تولید برق بر پایه انرژی‌های تجدید پذیر در اتحادیه اروپا طی سال 2020 و برای نخستین بار به طور همزمان از برق حاصل از مصرف سوخت‌های فسیلی و انرژی هسته‌ای فراتر رفت.

تازه‌ ترین گزارش اداره آمار کمیسیون اروپا (یورو استات) نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی، تولید برق با استفاده از سوخت‌ های فسیلی در اتحادیه اروپا به پایین‌ ترین حد از 1990 و زمان آغاز ثبت داده‌ های صنعت برق اتحادیه توسط این اداره رسیده است.

بر پایه این گزارش، طی سال 2020 در مجموع یک میلیون و 22 هزار گیگا وات برق با مصرف سوخت‌های فسیلی تولید شده است. این رقم در مقایسه با سال 2019 حدود 9.8 درصد کاهش یافته است. اوج برق تولید شده از طریق سوزاندن سوخت‌های فسیلی به میزان یک میلیون و 584 هزار گیگاوات در سال 2007 ثبت شده است که تا سال 2020 حدود 55 درصد کاهش یافته است.

این در حالی است که تولید برق با استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر در سال 2020 به یک میلیون و 52 هزار گیگاوات رسیده و از تولید حاصل از سوخت‌ های فسیلی فراتر رفته است. تولید برق با استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر در اتحادیه اروپا طی سل 1990 تنها 303 هزار گیگا وات بوده و طی 30 سال گذشته نزدیک به 247 درصد رشد کرده است.

تولید برق از انرژی هسته‌ ای نیز در اتحادیه اروپا طی سال گذشته میلادی تنها 683 هزار گیگاوات بوده که در مقایسه با سال 1990 حدود 6.3 درصد پایین‌ تر گزارش شده است. تولید برق با استفاده از انرژی‌ های تجدید پذیر از سال 2016 میلادی از مجموع برق هسته‌ ای تولید شده در اتحادیه اروپا پیشی گرفته است.

    داده‌های منتشر شده توسط یورو استات همچنین نشان می‌دهد که مصرف نفت و فرآورده‌ های نفتی در اتحادیه اروپا در مقایسه با سال 2019 حدود 12.9 درصد کاهش یافته و نیز مصرف این منابع فسیلی در فاصله 2005 تا 2020 افزون بر 23 درصد کاهش یافته است.

همچنین مصرف گاز طبیعی نیز در سال 2020 در مقایسه با سال 2019 حدود 2.6 درصد و در مقایسه با سال 2005 نزدیک به 8.9 درصد پایین آمده است. مصرف ذغال سنگ هم در سال گذشته میلادی سقوط 20 درصدی را تجربه کرده و در مقایسه یا سال 2005 تقریبا نصف شده است.

البته اداره آمار کمیسیون اروپا خطر نشان کرده که گذشته از ادامه روند صعودی استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر و پاک در قاره سبز، افت تقاضای برق در دوره همه‌ گیری ویروس کرونا نیز بر کاهش مصرف گروه‌های مختلف سوخت تاثیر گذار بوده است./تولید سبز

 

​پیشنهاد سردبیر