10  شاخص سرمایه گذاری سبز / اهمیت سرمایه گذاری پایدار

تولید سبز – در بازارها، روند رو به رشدی به سمت سرمایه گذاری سبز دیده می شود، این بدان دلیل است که سرمایه گذاران و شرکت ها به طور فزاینده ای از اهمیت عمل به شاخص های توسعه پایدار و تاثیر تحقق مسئولیت زیست محیطی بر کسب و کار خود درک بیشتری پیدا کرده اند. سرمایه گذاری سبز به تخصیص منابع مالی به پروژه ها، محصولات یا خدماتی اشاره دارد که هدف آنها کاهش اثرات منفی زیست محیطی، ارتقای مسئولیت اجتماعی و افزایش پایداری اقتصادی است. در اینجا به بررسی اهمیت سرمایه گذاری سبز و ارائه مهمترین شاخص های سرمایه گذاری سبز می پردازیم.

 

به دلایل زیر سرمایه گذاری سبز مهم است:

-1 کاهش تغییرات آب و هوایی

سرمایه گذاری سبز می تواند به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، کند کردن تغییرات آب و هوا و کاهش اثرات آن بر محیط زیست کمک کند: مهمترین دلایل پآن عبارتند از

-2حفاظت از محیط زیست

 سرمایه گذاری سبز می تواند شیوه های پایدار را ترویج کند، از تنوع زیستی محافظت کند و منابع طبیعی را حفظ کند.

-3رشد اقتصادی

سرمایه گذاری سبز می تواند شغل ایجاد کند، اقتصاد محلی را تحریک و توسعه پایدار را ارتقا دهد.

4-مسئولیت اجتماعی

 سرمایه گذاری سبز می تواند مسئولیت اجتماعی را ارتقا دهد، رفاه جامعه را بهبود بخشد و کیفیت کلی زندگی را افزایش دهد.

 

مهم ترین شاخص های سرمایه گذاری سبز عبارتند از:

-1بازده سرمایه گذاری (ROI):

 نرخ بازده سرمایه گذاری سبز ROI شاخصی حیاتی برای موفقیت آن است.ROI  بالاتر نشان دهنده سرمایه گذاری سودآورتر است.

-2ردپای کربن:

 کاهش انتشار کربن یک شاخص کلیدی از اثربخشی سرمایه گذاری سبز در کاهش تغییرات آب و هوایی است.

-3ایجاد شغل:

 تعداد مشاغل ایجاد شده یا حفظ شده از طریق سرمایه گذاری سبز شاخص مهمی از تأثیر اجتماعی آن است.

-4 تولید انرژی های تجدیدپذیر:

 افزایش تولید انرژی های تجدیدپذیر یک شاخص کلیدی موفقیت سرمایه گذاری سبز در کاهش اتکا به سوخت های فسیلی است.

-5 محافظت از آب:

 کاهش مصرف آب و صرفه جویی در مصرف آب یک شاخص مهم از اثربخشی سرمایه گذاری سبز در ترویج شیوه های پایدار است.

-6کاهش زباله:

 کاهش تولید و دفع زباله یک شاخص حیاتی از موفقیت سرمایه گذاری سبز در ترویج شیوه های پایدار است.

-7کارایی انرژی:

 بهبود بهره وری انرژی یکی از شاخص های مهم موفقیت سرمایه گذاری سبز در کاهش مصرف انرژی است.

-8ارزیابی تأثیر اجتماعی:

 ارزیابی تأثیر اجتماعی، از جمله مشارکت جامعه و مشارکت سهامداران، شاخص مهم موفقیت سرمایه گذاری سبز است.

-9مدیریت ریسک:

 توانایی مدیریت ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری سبز، مانند تغییرات نظارتی یا نوسانات بازار، شاخص مهم موفقیت آن است.

-10تعهد بلند مدت:

 تعهد بلند مدت به سرمایه گذاری سبز برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار ضروری است.

 

نتیجه گیری:

سرمایه گذاری سبز جزء حیاتی توسعه پایدار است، زیرا مسئولیت زیست محیطی، پایداری اجتماعی و رشد اقتصادی را ارتقا می بخشد.  با نظارت بر این شاخص‌های کلیدی، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها می‌توانند اثربخشی سرمایه‌گذاری‌های سبز خود را ارزیابی کرده و درباره سرمایه‌گذاری‌های آتی آگاهانه تصمیم بگیرند. به نظر می رسد با ادامه گذار جهان به سوی آینده ای پایدارتر، اهمیت سرمایه گذاری سبز همچنان رو به رشد خواهد بود.

تولید سبز

منابع:

-1گروه بانک جهانی. (2020). سرمایه گذاری سبز: راهنمای تامین مالی پایدار.

-2برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد. (2019). گزارش اقتصاد سبز

3-  BloombergNEF. (2020). چشم انداز انرژی جدید 2020

-4 آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر (IRENA). (2020). تحلیل بازار انرژی های تجدیدپذیر: کشورهای در حال توسعه.


 

​پیشنهاد سردبیر