درباره تولید سبز
​​​​​​​​تولید سبز با همکاری گروهی از کارشناسان و اصحاب رسانه علاقمند به محیط زیست و مبحث توسعه پایدار تشکیل شده است.
تولید سبز با هدف تقویت اقتصاد پایدار به عنوان زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از ظرفیت های بزرگ انباشته در قوانین و دستور العمل های ایرانی اسلامی، اهتمام دارد با انتشار اخبار و گزارش های تخصصی و ایجاد فضای تعاملی، در این مسیر گام بردارد.
در این راستا تلاش برای تبدیل مفاهیمی چون اقتصاد سبز، اقتصاد پویا و اقتصاد مقاومتی به اقداماتی عملیاتی مورد توجه ویژه قرار خواهد داشت.
تولید سبز یک نشریه مستقل با رویکرد اقتصاد زیست محیطی است و وابستگی به هیچ گروه سیاسی ندارد، با این حال از منظر لزوم تعامل، همکاری و هم افزایی، خود را وابسته به تمامی افراد و گروه های حقیقی و حقوقی قانونمند و علاقه مند به آبادانی ایران اسلامی می داند.